Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Chăm Sóc bảo vệ Website

bởi Huy@thtphone.com - 12/01/2019 04:27:17

Năm mi đi mi đ phát trin vượt tr

Website, fanpage cũng vy, không làm mi mi ngày thì s b lãng quên trong mt khách hàng.

Đ  đim nhn, s chú ý đến khách hàng thì vic đu tiên thì bn phi chăm sóc website, fanpage đ ngày càng được in sâu trong tâm trí ca khách hàng hơn.

Lúc đó không nhng doanh s trong doanh nghip ca bn tăng lên mà đng thi bn còn có thêm nhiu khách hàng tim năng hơn.

Nhưng bn là người bn rn trong công vic không có thi gian đ làm nhng vic như:

+ Viết bài gii thiu v sn phm dch v chun SEO, dn dt người dùng

 + Đăng thông tin, sn phm chun SEO

+ Thiết kế hình nh, banner, poster

 + Chăm Sóc bo v Website

Hãy đ chúng tôi giúp bn, dch v up ni dung, x lý hình nh đ cho website ca bn được tăng lượt tương tác vi khác hàng.

Liên h  0901-968-345 chuyên viên Minh Phú đ biết thêm chi tiết
Bitnami