Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Thư nhắc nộp Hồ sơ khai thuế

bởi "Thu TDTT_NNT - CCT Dong Da (HAN)" <TTD_dda.han@gdt.gov.vn> - 12/01/2019 09:33:03

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

<img width="184" height="2" src="cid:image001.png@01D4AA53.3AAED1D0" v:shapes="_x0000_s1041">CHI CỤC THUẾ QUẬN ĐỐNG ĐA

Số: 240 /TB-CCT-THNV-KK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

<img width="216" height="2" src="cid:image002.png@01D4AA53.3AAED1D0" v:shapes="_x0000_s1042">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Đống Đa, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

THƯ NHẮC NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ

    Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quận Đống Đa

 

Chi cục Thuế quận Đống Đa xin gửi tới quý tổ chức, doanh nghiệp lời chào trân trọng.

 

Hiện nay đã đến kỳ nộp Hồ sơ khai thuế Tháng 12/2018 và Quý 04/2018 (Giá trị gia tăng, Thu nhập cá nhân, Tiêu thụ đặc biệt, Phí-Lệ phí, tờ khai lệ phí môn bài năm 2018 (đối với tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh).

Đề nghị Quý doanh nghiệp lập và nộp hồ sơ khai thuế kỳ này đúng thời hạn quy định để đảm bảo quyền lợi theo pháp luật của người nộp thuế.

 

Hạn nộp của các hồ sơ khai thuế phải nộp kỳ này như sau:

STT

Sắc thuế

Ký hiệu mẫu HSKT

Kỳ tính thuế

Hạn nộp

Ghi chú

1

Thuế GTGT, TTĐB, TNCN,

Phí-Lệ phí

01/GTGT,     02/GTGT, 03/GTGT, 04GTGT, 01/TTĐB,

01/PHLP

Tháng 12/2018

21/01/2019

Đối với tổ chức kê khai GTGT theo tháng.

2

Thuế GTGT, TNCN,

01/GTGT,     02/GTGT, 03/GTGT, 04GTGT, 01/TTĐB,

01/PHLP

Quý 04/2018

30/01/2019

Đối với tổ chức kê khai GTGT theo Quý.

  3

TK Lệ phí môn bài

01/MBAI

Năm 2019

    30/01/2019

Đối với tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh)

Thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKKD.

Đối với trường hợp đơn vị chưa hoạt động SXKD.

Lưu ý:

Việc kê khai thuế GTGT:

+ Quý doanh nghiệp xác định đúng loại hồ sơ khai thuế phải nộp (chỉ nộp 01 loại hồ sơ khai thuế Tháng hoặc Quý, phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp).

+ Chỉ tiêu Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của kỳ này (chỉ tiêu 22) phải luôn bằng Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43) trên tờ khai chính thức của kỳ trước.

Các trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Nếu phát sinh số thuế phải nộp đề nghị doanh nghiệp nộp đúng hạn. Các khoản nộp vào Ngân sách nhà nước được nộp theo hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Không nộp dồn vào ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ để tránh xảy ra lỗi khi gửi lên hệ thống thuế.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác.                                                          

Quý Doanh nghiệp cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế theo địa chỉ:

Đội Tổng hợp Nghiệp vụ dự toán - Kê khai Kế Toán Thuế & Tin học, 185 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, qun Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại: (024).35111.227.

 

Nơi nhận:                                                                             KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                             PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG    - Đội TTHTNNT-AC

- Đội KTT Số 1,2,3

- Lưu VT, Đội THNV-KK                                                        (Đã ký)                                                                                                            

                                                                               Nguyễn Khánh Hưng

 

Bitnami