Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Ca Thi muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook

bởi "Facebook" <notification+kjdvuiwkhju_@facebookmail.com> - 11/01/2019 16:22:24

Facebook

 
66 bạn chung - Hải Phòng - 977 người bạn - 109 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Ca Thi muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Ca Thi
Hải Phòng
66 bạn chung · 977 người bạn · 109 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới kiennguyen.dsc@daisan.vn. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Facebook Way, Menlo Park, CA 94025
   
   
Vui lòng không chuyển tiếp email này để giữ cho tài khoản của bạn an toàn. Tìm hiểu thêm.
   
 
Bitnami