Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

You're invited to Ch����ng tr��nh h���c t���p, tham quan, ki���n t���p t���i Nh���t B���n (Apr 8, 2019 - Apr 14, 2019)

bởi "Thu Trang - Tr�����ng doanh nh��n PTI" <invite@eventbrite.com> - 11/01/2019 14:30:03
 
divider

Multiple events from:

Monday, April 8, 2019 at 6:00 AM
- to -
Sunday, April 14, 2019 at 9:00 PM (Indochina Time Vietnam Time)

Tổ chức giáo dục đào tạo PTI

View Map

Share this event:

Facebook Twitter LinkedIn
divider

 

TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI

__ PTI EDUCATION TRAINING GROUP­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__

 

Thông tin cung cấp tìm hiểu và đăng ký chương trình gồm

( Họ tên, Công ty, Chức danh, SĐT, Email )

Gửi về hòm mail : thutrang96.pti@gmail.com

Hotline : 0976 892 796 ( Zalo)

 

Trân trọng cảm ơn !

Share this event on Facebook and Twitter.We hope you can make it!Cheers,Thu Trang - Trường doanh nhân PTI
eventbrite
Bitnami