Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Đã bật tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động

bởi Google Search Console Team <sc-noreply@google.com> - 11/01/2019 11:16:21

message

Message type: [WNC-20058194]
Search Console

Mobile-first indexing enabled

Thân gửi người dùng Search Console,

Chúng tôi sẽ cập nhật một hoặc nhiều sản phẩm của bạn trong quá trình triển khai sáng kiến ưu tiên thiết bị di động. Do đó, trong nhật ký, bạn có thể thấy lưu lượng truy cập từ Googlebot Smartphone vào các sản phẩm đó tăng lên. Bạn cũng có thể thấy rằng các đoạn trích trong kết quả Google Tìm kiếm hiện sẽ được tạo từ phiên bản trên thiết bị di động của nội dung.

Các sản phẩm sau sẽ được cập nhật (danh sách chỉ có 20 sản phẩm):

https://daisan.vn/

Thông tin nền: Ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động nghĩa là Googlebot hiện sẽ sử dụng phiên bản trên thiết bị di động của trang web của bạn trong quá trình lập chỉ mục và xếp hạng, nhằm giúp người dùng (chủ yếu dùng thiết bị di động) của chúng tôi tìm được nội dung họ đang tìm kiếm. Hệ thống thu thập dữ liệu, lập chỉ mục và xếp hạng của Google trước đây thường xem xét phiên bản trên máy tính của nội dung trên trang web của bạn và điều này có thể gây ra vấn đề cho những người tìm kiếm trên thiết bị di động khi phiên bản đó khác đáng kể so với phiên bản trên thiết bị di động Phân tích của chúng tôi cho thấy các phiên bản trên máy tính và thiết bị di động của trang web của bạn tương đồng với nhau.

Để biết thêm thông tin:

Theo dõi trạng thái lập chỉ mục của bạn qua báo cáo Trạng thái chỉ mục.
Theo dõi số lần hiển thị, lần nhấp và số lần xuất hiện của trang web qua báo cáo Hiệu suất.
Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng ghé qua diễn đàn Quản trị trang web để được trợ giúp thêm - hãy sử dụng loại thông báo [WNC-20058194] hoặc sự kiện công khai của chúng tôi.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 | Bạn đã nhận được thông báo dịch vụ qua email này vì trang web của bạn được liệt kê trong Google Search Console | Hủy đăng ký nhận loại thông báo này
Thêm đối tác là người sẽ nhận được thông báo cho tài khoản Search Console này.
Bitnami