Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Hướng dẫn về Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào

bởi TVPL_Kim Hang <cskh@thuvienphapluat.vn> - 11/01/2019 10:13:27

 
       
 
Kim Hằng
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chào daisan2009,

Ngày 26/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 56/2018/TT-BCT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào ký ngày 27/6/2015. Theo đó:

- Thương nhân có nhu cầu  hưởng chính sách ưu đãi, có thể nộp hồ sơ đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới đến Cơ quan có thẩm quyền (Chi tiết Hồ sơ quy định tại Điều 3 của Thông tư này);

- Danh sách thương nhân hoạt động thương mại biên giới sẽ được công bố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia;

- Hàng hóa của thương nhân Việt Nam hoạt động tại Việt Nam, có tên trong danh sách nêu trên được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu  0% khi có C/O mẫu S của Lào cấp;

- Cư dân biên giới được mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới và hưởng định mức miễn thuế theo quy định tại Điều 13 Nghị định 14/2018/NĐ-CP và Thông tư 02/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Thông tư 56/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2019, bãi bỏ Thông tư 10/2016/TT-BCT  ngày 01/7/2016.

Email này gửi đến khách hàng, thành viên của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Thắc mắc, phản hồi xin vui lòng liên hệ với LawSoft
Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ !
 


  Tin tức pháp luật nổi bật
 


  Thông báo trong các lĩnh vực quý khách quan tâm
 


  Hiện tại Quý khách đang quan tâm các lĩnh vực, ngành:

- Doanh nghiệp
- Đầu tư
- Xuất nhập khẩu
- Tiền tệ - Ngân hàng
- Thuế-Phí-Lệ Phí
- Kế toán - Kiểm toán
- Xây dựng - Đô thị

Cần thay đổi, bổ sung thêm lĩnh vực, ngành, mời click vào đây.

Copyright by LawSoft
Bitnami