Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Yêu cầu của khách hàng - Đinh văn luận

bởi Root User <snowfallinsummers@gmail.com> - 11/01/2019 02:16:24

Thông tin yêu cầu của khách hàng:Đinh văn luận - về sản phẩm:Keo Silicone chịu nhiệt độ cao SL401


Tên khách hàng:Đinh văn luận
Email khách hàng:luanvanthp@gmail.com
Số điện thoại:0978980575
Khu vực:Bình Dương
Sản phẩm yêu cầu:Keo Silicone chịu nhiệt độ cao SL401- Số lượng: 500
Nội dung yêu cầu:Gửi bao giá gấp dùm
Chi tiết sản phẩm: Keo Silicone chịu nhiệt độ cao SL401

Follow-Ups

Bitnami