Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Việc "Công việc ngày 11/01/19" đã được giao cho anh/ chị Nguyễn Thị Huyền

bởi "Nguyễn Thị Huyền" <no-reply@amis.vn> - 11/01/2019 07:52:47

THÔNG BÁO CÔNG VIỆC LIÊN QUAN
"Công việc ngày 11/01/19", giao bởi anh/chị "Nguyễn Thị Huyền"

Người thực hiện:

Nguyễn Thị Huyền

Người liên quan:

Nguyễn Văn Kiên, Vũ Kim Chi, Điều Thi Thanh Huyền, Nhâm Phong Đại

Ngày bắt đầu:

11/01/2019 8:00:00 SA

Ngày kết thúc:

11/01/2019 5:30:00 CH

Nội dung chi tiết:

Công việc ngày 11/01/19:

- Chốt quỹ tiền mặt vp.HCM
- Báo giá gạch Hoàn Mỹ cho KH chị Bích
- Theo sát đơn hàng keo giao cho khách: Thiên Sơn, Tuyết Lý
- Theo sát đơn hàng gạch CH Nam Hà
- Thúc công nợ KH: Nam Thiên Ấn, Galaxy
- Xử lý các cv phát sinh khác

Chi tiết công việc mời xem tại tại đây

Trân trọng cảm ơn!

-------------------------

Nguyễn Thị Huyền -AMIS.VN Mobile

Sử dụng mọi lúc, mọi nơi

Nhanh chóng - Tiện dụng


IOS

Android
Bitnami