Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook

bởi "Facebook" <notification+kjdvuiwkhju_@facebookmail.com> - 11/01/2019 05:57:04

Facebook

 
Nile Stone đã mời bạn thích Nile Stone.
   
 
   Lời mời từ bạn bè
 
   
   
 
Xin chào Teeniax,
Nile Stone đã mời bạn thích Nile Stone
page_profile_pictureNile StoneDoanh nghiệp địa phương
 
 
Thích
 
 
 
Xem tất cả lời mời
 
Cảm ơn,
Nile Stone
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới kiennguyen.dsc@daisan.vn. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Facebook Way, Menlo Park, CA 94025
   
   
Vui lòng không chuyển tiếp email này để giữ cho tài khoản của bạn an toàn. Tìm hiểu thêm.
   
 
Bitnami