Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Order canceled

bởi Lazada Vietnam <noreply@support.lazada.vn> - 11/01/2019 00:16:44

LAZADA - Order canceled

*|MC_PREVIEW_TEXT|*

Thông báo đơn hàng huỷ

 

Kính gửi DAISAN,

Hiện gian hàng của bạn vừa có đơn hàng huỷ.

Vui lòng xem thêm chi tiết về đơn hàng huỷ và sản phẩm huỷ bên dưới.

Số đơn hàng huỷ

212732529560447

Những Sản phẩm sau trong order bị huỷ:

Bộ 100 ke nhựa cân bằng gạch tặng bật mực

Các sản phẩm sau bị ảnh hưởng bới đơn hàng huỷ:

>KCBGVANG100

Vui lòng xem thêm chi tiết về các đơn hàng huỷ tại đường dẫn sau: https://sellercenter.lazada.vn/order/detail/212732529560447/4318.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Qúy Nhà Bán Hàng.

Happy Selling!
Đội Ngũ Lazada Việt Nam

Đây là email tự động, vui lòng không hồi âm.


Order canceled

 

Dear DAISAN,

There was a cancelation of one your orders in DAISAN Seller Center

Below you may find further details of the Order(s):

The following order was canceled:

212732529560447

From this order the product(s):

Bộ 100 ke nhựa cân bằng gạch tặng bật mực

were canceled. These products were affected:

KCBGVANG100

Please follow the link below to access your account's order overview https://sellercenter.lazada.vn/order/detail/212732529560447/4318.

Best regards,

Happy Selling!
Lazada Vietnam

This is an automated email - no need to reply

Bitnami