Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Việc "Đề nghị thanh toán cho NCC Tam Dương đơn hàng 50 kg keo chít mạch cem màu đen" được giao cho anh/ chị Nguyễn Văn Kiên,10/01/2019 5:30:00 CH

bởi "Nguyễn Thị Huyền" <no-reply@amis.vn> - 10/01/2019 18:14:40
YÊU CẦU THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

"Đề nghị thanh toán cho NCC Tam Dương đơn hàng 50 kg keo chít mạch cem màu đen", giao bởi anh/chị Nguyễn Thị Huyền

Người thực hiện:

Nguyễn Văn Kiên

Người liên quan:

Vũ Kim Chi, Nguyễn Kiều Loan, Nguyễn Thị Thanh Hiền Q, Nhâm Phong Đại

Ngày bắt đầu:

10/01/2019 8:00:00 SA

Ngày kết thúc:

10/01/2019 5:30:00 CH

Nội dung chi tiết:

Thanh toán cho NCC Tam Dương 50 kg keo chít mạch đen (nhập bán cho Thiên Sơn)

Tổng đơn hàng 50 kg x 8.500 đồng/kg = 425.000 đồng
Chi phí vận chuyển                                   100.000 đồng
Tổng                                                          525.000 đồng
Kiềm tra và thanh toán giúp mình nhé để sáng mai giao hàng cho Thiên Sơn

Chi tiết công việc mời xem tại tại đây

Trân trọng cảm ơn!

-------------------------

Nguyễn Thị Huyền -AMIS.VN Mobile

Sử dụng mọi lúc, mọi nơi

Nhanh chóng - Tiện dụng


IOS

Android
Bitnami