Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Việc "Đề nghị thanh toán cho NCC Vĩnh Cửu đơn hàng nhập " được giao cho anh/ chị Nguyễn Văn Kiên,10/01/2019 5:30:00 CH

bởi "Vũ Kim Chi" <no-reply@amis.vn> - 10/01/2019 16:33:41
YÊU CẦU THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

"Đề nghị thanh toán cho NCC Vĩnh Cửu đơn hàng nhập ", giao bởi anh/chị Vũ Kim Chi

Người thực hiện:

Nguyễn Văn Kiên

Người liên quan:

Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Huyền, Nhâm Phong Đại

Ngày bắt đầu:

10/01/2019 8:00:00 SA

Ngày kết thúc:

10/01/2019 5:30:00 CH

Nội dung chi tiết:

Anh thanh toán cho ncc Vĩnh Cửu đơn hàng nhập 16m giả cổ bán cho chị Thanh giúp em, đơn bán 3.867.000 khách đã ck vào TK quỹ 338 trong khoản 15.746.000


Thanh toán cho NCC 3.033.000 vào TK Võ Phong Phú

Chi tiết công việc mời xem tại tại đây

Trân trọng cảm ơn!

-------------------------

Vũ Kim Chi - Nhân viênAMIS.VN Mobile

Sử dụng mọi lúc, mọi nơi

Nhanh chóng - Tiện dụng


IOS

Android
Bitnami