Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Yêu cầu của khách hàng - Hồ Mỹ

bởi Root User <snowfallinsummers@gmail.com> - 10/01/2019 13:26:39

Thông tin yêu cầu của khách hàng:Hồ Mỹ - về sản phẩm:KEO DÁN ĐÁ, KEO DÁN GẠCH EPOXY HAI THÀNH PHẦN AB


Tên khách hàng:Hồ Mỹ
Email khách hàng:myho.hh@gmail.com
Số điện thoại:0981014016
Khu vực:Bà Rịa - Vũng Tàu
Sản phẩm yêu cầu:KEO DÁN ĐÁ, KEO DÁN GẠCH EPOXY HAI THÀNH PHẦN AB- Số lượng: 30kg/tháng
Nội dung yêu cầu:Hi! Mình cần keo AB màu xám vàng, B cho thông tin về màu và thời gian khô của loại keo trên giúp nhé. Trân trọng!
Chi tiết sản phẩm: KEO DÁN ĐÁ, KEO DÁN GẠCH EPOXY HAI THÀNH PHẦN AB
Bitnami