Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Fwd: BL tiền tạm ứng và BL thực hiện HĐ VIETTRACIMEX

bởi
Nguyễn Thanh Hiền
- 10/01/2019 04:04:56


---------- Forwarded message ---------
From: Nguyễn Hiền <ngant.dsc@daisan.vn>
Date: Th 5, 10 thg 1, 2019 vào lúc 11:03
Subject: Fwd: BL tiền tạm ứng và BL thực hiện HĐ VIETTRACIMEX
To: Huong Vu Thi (SME-SGD QHKH) <huongvt5@msb.com.vn>

Dear chị Hương !
Em gửi chị xem trước bản hợp đồng mới của bên Viettracimex.
Theo như bảo hợp đồng thì e vẫn chưa biết nên để thời gian bảo lãnh như nào, c đọc HĐ và cho em xin ý kiến với ạ .
Em cảm ơn .!
Bitnami