Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Thêm Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

bởi TVPL_Hai Ha <cskh@thuvienphapluat.vn> - 09/01/2019 15:11:42

 
       
 
Hải Hà
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Chào daisan2009,

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó:

>> Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp 2019

- Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán được hướng dẫn theo Thông tư 132/2018/TT-BTC hoặc Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC năm 2016.

- Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng và được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng.

- Thông tư này có ban hành kèm theo mẫu chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

- Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế vẫn phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ nếu không có nhu cầu thì không bắt buộc phải mở các tài khoản kế toán mà chỉ ghi đơn trên sổ kế toán.

Đồng thời, doanh nghiệp không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.

Thông tư 132/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.

Email này gửi đến khách hàng, thành viên của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Thắc mắc, phản hồi xin vui lòng liên hệ với LawSoft
Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ !
 


  Tin tức pháp luật nổi bật
 


  Thông báo trong các lĩnh vực quý khách quan tâm
 


  Hiện tại Quý khách đang quan tâm các lĩnh vực, ngành:

- Doanh nghiệp
- Đầu tư
- Xuất nhập khẩu
- Tiền tệ - Ngân hàng
- Thuế-Phí-Lệ Phí
- Kế toán - Kiểm toán
- Xây dựng - Đô thị

Cần thay đổi, bổ sung thêm lĩnh vực, ngành, mời click vào đây.

Copyright by LawSoft
Bitnami