Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Ch����ng tr��nh ����o t���o - Qu���n �����c s���n xu��t chuy��n nghi���p (Feb 11, 2019)

bởi "T��� ch���c gi��o d���c PTI " <invite@eventbrite.com> - 09/01/2019 03:38:50
 
divider

Event to be held at the following time, date, and location:

Monday, February 11, 2019 from 7:00 PM to 10:00 PM (Indochina Time Thailand Time)

Tổ chức giáo dục PTI
Tầng 14- Tháp B- Tòa nhà Sông Đà– Nam Từ Liêm – Hà Nội
Lầu 1 – Tòa Nhà Rivera Park Sài Gòn, 7/28 đường Thành Thái, Phường 14, Q.10 TP.HCM
Hà Nội
Vietnam

View Map

Share this event:

Facebook Twitter LinkedIn
divider

I.                    GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tùy thuộc phần lớn vào hiệu quả trong sản xuất, trong đó người Quản đốc Phân xưởng đóng một vai trò rất quan trọng. Là cầu nối của lãnh đạo doanh nghiệp và bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm. Việc thực hiện kế hoạch các vấn đề về chât lượng, năng suất và chi phí sản xuất  trong quá trình, tùy thuộc phần lớn vào các kỹ năng chuyên môn, quản lý cũng như kỹ năng phát huy nhân viên thuộc quyền của Quản đốc Phân xưởng. 

Quản đốc sản xuất có thể đảm nhiệm cả việc huấn luyện công nhân và điều hành kế hoạch sản xuất với năng suất lao động cao nhất và chi phí thấp nhất để đạt giá thành cạnh tranh trong điều kiện chất lượng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng là mục tiêu của chương trình đào tạo “Quản lý sản xuất Chuyên nghiệp” do Trường đào tạo Doanh nhân PTI xây dựng. Chương trình giúp học viên có cơ hội nâng cao nghiệp vụ Quản đốc thông qua việc thiết lập và kiểm soát các quy trình sản xuất và các quy trình hỗ trợ cho sản xuất. Hơn nữa họ có đủ năng lực để huấn luyện và tổ chức kèm cặp công nhân trong phân xưởng.

Đối tượng tham gia

  • Cán bộ quản lý Phân xưởng
  •  Cán bộ kỹ thuật phụ trách sản xuất
  • Cán bộ tổ trưởng tiềm năng

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

  •  Đủ năng lực để thể hiện được vai trò của mình, thông qua việc quản lý hiệu quả toàn bộ quá trình sản xuất, với khả năng ứng dụng được các công cụ, phương pháp, và các kỹ năng đã được chuyển giao từ khoá học
  • Đủ tự tin để đề xuất các giải pháp khả thi, ứng dụng vào thực tế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

II.                  NỘI DUNG

I.                     

HỌC PHẦN

NÔI DUNG CHI TIẾT

THỜI LƯỢNG

Phần 1:

 

Vị trí, vai trò của người Quản đốc Phân xưởng trong hoạt động của Doanh nghiệp

- Thế nào là một tổ chức sản xuất ?

 

- Mối quan hệ giữa Phân xưởng sản xuất và các bộ phận trong DN

- Vai trò, nhiệm vụ của Quản đốc phân xưởng (QĐPX)

- Các phẩm chất và kỹ năng cần có để là một người QĐPX thành công

 

 

 

1

Phần 2:

 

Các kỹ năng làm việc với nhân viên

- Kỹ năng trao đổi thông tin

 

§  Kỹ năng giao tiếp

§  Kỹ năng lắng nghe

§  Kỹ năng cho và nhận phản hồi

§  Kỹ năng đặt câu hỏi

- Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên

§  Công cụ phân tích

§  Các yếu tố tạo động lực

§  Vai trò của người quản lý

- Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc

§  Xác định các tiêu chí

§  Qui trình đánh giá hiệu quả

§  Các phương pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Phần 3:

 

Công tác lập và kiểm soát thực hiện kế hoạch sản xuất

 

- Khái niệm về hoạch định tổng hợp và lịch trình sản xuất chính

 

- Lập kế hoạch sản xuất và kế hoạch kiểm tra

§  Sự cần thiết của công tác kế hoạch

§  Phương pháp lập kế hoạch sản xuất

§  Kế hoạch kiểm tra

§  Điều độ và lập lịch trình sản xuất – các công cụ

 

 

 

 

1

Phần 4:

 

Quản lý hiệu quả quá trình sản xuất

 

- Quản lý năng suất

 

§  Năng suất là gì ?

§  Các quan điểm mới về năng suất

§  Qui trình quản lý năng suất

- Quản lý chất lượng (QLCL)

§  Các nguyên lý cơ bản trong QLCL

§  Các quan điểm về QLCL

§  Chi phí chất lượng: các quan điểm

§  Vai trò các bộ phận trong công tác QLCL

§  Năng suất và chất lượng

§  Sử dụng các công cụ và phương pháp quản lý trong QLCL

- Quản lý, giảm lãng phí trong sản xuất

§  Chi phí sản xuất: các yếu tố cấu thành

§  Vấn đề lãng phí trong sản xuất

§  Nhận diện, loại trừ lãng phí

§  Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý sản xuất

- Công tác giám sát, kiểm tra trong sản xuất

§  Phòng ngừa hay khắc phục?

§  Giám sát và kiểm tra

§  Giám sát sản xuất với 4M

§  Sử dụng check list trong công tác kiểm tra, giám sát

- Kaizen – 5S với năng suất, chất lượng

 

 

 

 

3

Phần 5 Đúc kết

 

 

- Công tác giám sát, kiểm tra trong sản xuất

 

 

*

 

I.                    BAN GIẢNG HUẤN

  1. *      TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH
  2. *      NGÔ CÔNG TRƯỜNG

 

I.                    THÔNG TIN KHÓA HỌC 

Hà Nội

 - Lịch khai giảng: 12-01-2019

- Thời gian: 8h30-11h30, 13h30-16h30 ( Thứ 7, CN)

- Thời lượng: 8 buổi

- Ngày kết thúc:  20-01-2019

Học Phí: 6.800.000

Ưu đãi: 3.400.000

Địa điểm: Tầng 14- Tháp B- Tòa nhà Sông Đà– Nam Từ Liêm – Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

- Lịch khai giảng: 30-03-2019

- Thời gian: 8h30-11h30, 13h30-16h30 ( Thứ 7, CN)

- Thời lượng: 8 buổi

- Ngày kết thúc:  7-04-2019

Học Phí: 6.800.000

Ưu đãi: 3.400.000

Địa  điểm: Lầu 1 – Tòa Nhà Rivera Park Sài Gòn, 7/28 đường Thành Thái, Phường 14, Q.10 TP.HCM

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Để nhận được học phí ưu đãi vui lòng liên hệ trực tiếp

Ms.Mơ – Phụ trách tư vấn tuyển sinh

Hotline : 0984039299

 

Mail: hoamo@pti.vn  

 

Share this event on Facebook and Twitter.We hope you can make it! Cheers!

eventbrite
Bitnami