Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Mình gửi các bạn nội dung các dữ liệu công ty VBSC cần để phục vụ cho việc xây dựng bảng

bởi VBSC Company <vbsc.system@gmail.com> - 09/01/2019 09:51:52
Dear Kế toán DaiSan,
Mình gửi các bạn nội dung các dữ liệu công ty VBSC cần để phục vụ cho việc xây dựng bảng tính kế hoạch kinh doanh năm 2019.
Các bạn giúp mình thông báo lại thời gian hoàn thành và gửi dữ liệu để mình sắp xếp chuẩn bị cho kịp tiến độ phía ban giám đốc công ty đề ra.

Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả.

Thân
Bitnami