Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Thông tin cập nhật về API Google+

bởi The G Suite Team <gsuite-noreply@google.com> - 09/01/2019 01:34:00
Biểu trưng của Google
Thông tin cập nhật về API Google+.

Xin chào Quản trị viên G Suite!

Chúng tôi viết thư này để tiếp nối email mà chúng tôi gửi vào ngày 10 tháng 12 năm 2018 theo giờ Thái Bình Dương về một sự cố kỹ thuật do bản cập nhật phần mềm gây ra. Sự cố này đã ảnh hưởng đến các API Google+ trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 11 năm 2018 đến ngày 13 tháng 11 năm 2018 theo giờ Thái Bình Dương. Trong khoảng thời gian này, các ứng dụng bên thứ ba mà người dùng cấp quyền truy cập có thể đã có quyền truy cập vào nhiều dữ liệu trên hồ sơ người dùng Google hơn so với dự định. Chúng tôi xác định thấy tác động đó giới hạn ở các API Google+ trả về thông tin hồ sơ. Điều này có thể gây ra 2 vấn đề:

  1. Các ứng dụng yêu cầu quyền xem thông tin hồ sơ người dùng, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, nghề nghiệp, độ tuổi của họ, đã được cấp quyền xem thông tin hồ sơ về người dùng đó ngay cả khi họ không đặt thông tin này ở chế độ công khai.
  2. Các ứng dụng có quyền truy cập vào thông tin hồ sơ của một người dùng cũng có quyền truy cập vào thông tin hồ sơ đã được chia sẻ với người dùng ứng dụng đó, bao gồm cả các trường trong hồ sơ không được chia sẻ công khai.

Ở cả hai trường hợp, dữ liệu này đều giới hạn ở các trường trong hồ sơ. Lỗi này không cấp cho các nhà phát triển quyền truy cập vào những thông tin như dữ liệu tài chính, số chứng minh nhân dân, mật khẩu hoặc dữ liệu tương tự thường dùng để lừa đảo hoặc đánh cắp danh tính.

Trong thư trước, chúng tôi đã thông báo với bạn rằng sự cố này có thể đã ảnh hưởng đến một số người dùng của bạn. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, chúng tôi đã xác định được 2 người dùng trong (các) miền của bạn gặp phải sự cố này. Chúng tôi sẽ đính kèm danh sách người dùng bị tác động, các ứng dụng có quyền truy cập ngoài ý muốn (nếu có) và những trường bị ảnh hưởng tương ứng.

Xin lưu ý rằng chúng tôi đã nêu sự cố này trong bài đăng trên blog Google+ vào ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Chúng tôi rất coi trọng doanh nghiệp của bạn và thành thật xin lỗi vì mọi sự bất tiện mà sự cố này có thể đã gây ra. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google và nêu số sự cố 120744624.

Trân trọng!

Nhóm G Suite

© 2019 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Bạn đã nhận được bản cập nhật quan trọng này về tài khoản G Suite của bạn vì bạn đã chỉ định địa chỉ email này là liên hệ chính hoặc phụ cho các liên lạc dịch vụ bắt buộc trong hồ sơ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google.

Bitnami