Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

🔔 Hãy xem tin nhắn của Tổng Kho An Phát và các thông báo khác mà bạn đã bỏ lỡ

bởi "Facebook" <notification+kjdvuiwkhju_@facebookmail.com> - 08/01/2019 18:48:18

Facebook

 
  Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.       Keo Dán Đá Teeniax             100 tin nhắn           3 lời mời kết bạn           3 bạn mới           2 lời mời tham gia nhóm           14 cập nhật của nhóm           1 đề xuất kết bạn           2 cập nhật của bạn thân           67 thông báo mới    
   
 
   Bạn có thông báo mới.
 
   
   
 
Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.
 
   
Keo Dán Đá Teeniax
 
 
      100 tin nhắn
 
      3 lời mời kết bạn
 
      3 bạn mới
 
      2 lời mời tham gia nhóm
 
      14 cập nhật của nhóm
 
      1 đề xuất kết bạn
 
      2 cập nhật của bạn thân
 
      67 thông báo mới
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Xem thông báo
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới kiennguyen.dsc@daisan.vn. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Facebook Way, Menlo Park, CA 94025
   
   
Vui lòng không chuyển tiếp email này để giữ cho tài khoản của bạn an toàn. Tìm hiểu thêm.
   
 
Bitnami