Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018

bởi "khaosat.han@gdt.gov.vn via SurveyMonkey" <member@surveymonkeyuser.com> - 08/01/2019 15:48:28
 
    01-2018. PHIẾU KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP (Đối với việc cơ quan thuế xử lý hồ sơ kê khai và nộp thuế trong năm 2018)    
 
 
 

Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai Đề án “Đánh giá mức độ hài lòng của NNT trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018” để xin ý kiến đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về thực trạng công tác giải quyết thủ tục kê khai, nộp thuế (thuế GTGT, TNDN, TNCN) trong năm 2018 của cơ quan thuế. Ý kiến đánh giá của quý doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để Cục Thuế thành phố Hà Nội đề ra các giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện nghiệp vụ quản lý thuế nhằm mang lại sự hài lòng ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp…

Phiếu khảo sát này được thiết kế không ghi thông tin cụ thể về người trả lời; đồng thời, Bộ phận tiến hành khảo sát - Cục Thuế thành phố Hà Nội cam kết bảo mật đối với ý kiến, đánh giá của quý doanh nghiệp và chỉ sử dụng kết quả khảo sát với các mục đích nêu trên nên rất mong ông/bà trả lời phù hợp thực tế và thể hiện đúng quan điểm cá nhân.

Trong trường hợp có vướng mắc, khó khăn khi trả lời Phiếu khảo sát hoặc có thắc mắc liên quan đến việc khảo sát, xin Ông/bà liên hệ với bộ phận tiến hành khảo sát – Cục Thuế TP Hà Nội theo số điện thoại: 0356.260676 (Mr. Linh) / 0934.466869 (Mr. Quang Anh) hoặc địa chỉ Email: khaosat.han@gdt.gov.vn để được hỗ trợ.

Xin trân trọng cảm ơn Ông/bà!

_________________________

Mẫu 01/HL-DN-KKNT
 
 
 
BẮT ĐẦU KHẢO SÁT
 
 
 

Please do not forward this email as its survey link is unique to you.
Privacy | Unsubscribe

 
 
Powered by SurveyMonkey Logo
 
Bitnami