Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook

bởi "Facebook" <notification+kjdvuiwkhju_@facebookmail.com> - 08/01/2019 15:46:43

Facebook

 
Phú Thành Ls đã mời bạn thích Công Ty TNHH Phú Thành Ls.
   
 
   Lời mời từ bạn bè
 
   
   
 
Xin chào Teeniax,
page_profile_pictureCông Ty TNHH Phú Thành LsDoanh nghiệp địa phương
 
 
Thích
 
 
 
Xem tất cả lời mời
 
Cảm ơn,
Công Ty TNHH Phú Thành Ls
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới kiennguyen.dsc@daisan.vn. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Facebook Way, Menlo Park, CA 94025
   
   
Vui lòng không chuyển tiếp email này để giữ cho tài khoản của bạn an toàn. Tìm hiểu thêm.
   
 
Bitnami