Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Quá hạn xuất trình chứng từ của sản phẩm 159 CT Đại Sàn

bởi "Huong Vu Thi (EB-SGD QHKH)" <huongvt5@msb.com.vn> - 08/01/2019 11:50:06

Dear Hiền!

Em xem và gửi chứng từ sớm cho bên chị nhé

Vi phạm quy định SP các lần sau mình GN sẽ khó hơn

Hồ sơ xuất trình: Hóa đơn/biên bản giao nhận hàng/hồ sơ nghiệm thu

 

STT

Số CIF

Tên khách hàng

Tên chi nhánh

Cán bộ quản lý

Số tài khoản vay

Sản phẩm vay

Loại tiền

Dư nợ

Ngày giải ngân

Ngày đến hạn

Số HĐKT

Tên khách hàng ( bên mua )

Số chứng từ giao hàng

Ngày giao hàng dự kiến

Ngày giao hàng thực tế

Thời hạn giao hàng

Số hóa đơn

Số tiền

Loại tiền

Ngày thanh toán dự kiến

Thời hạn thanh toán

Tình trạng xuất trình

Tình trạng thanh toán

13

1658216

CTY CP XAY DUNG SX VA THUONG MAI DAI SAN

SGD

congnt1@msb.com.vn

11082010223640

CV_HDND

VND

1,019,175,000.00

29/10/2018

19/02/2019

174/2018/HĐTCXD (GN 29.10.2018)

CHI NHANH HA TAY - CTCP TAP DOAN NAM CUONG HA NOI

174/2018/HĐTCXD (GN 29.10.2018)

31/12/2018

 

-7

174/2018/HĐTCXD (GN 29.10.2018)

1,498,266,058.00

VND

20/01/2019

13

Quá hạn xuất trình

Chưa đến hạn thanh toán

 

 

Trân trọng!

Vũ Thị Hương

Trợ lý Giám đốc QH KHDN

Trung tâm KHDN Sở Giao dịch

Ngân hàng Doanh nghiệp

Address: Tầng 2, 115 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phone   : 0243.237.3288

Email   : huongvt5@msb.com.vn
Website
: http://www.msb.com.vn

Chan chu ky 469 x 179

 

Follow-Ups

Bitnami