Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Việc "Kiểm tra doanh số năm 2018 của HCM. Bán lẻ, Phân Phối gửi về P. HCNS trong ngày 7/1/2018" được giao cho anh/ chị Nguyễn Văn Kiên,07/01/2019 5:30:00 CH

bởi "Điều Thi Thanh Huyền" <no-reply@amis.vn> - 07/01/2019 09:22:36
YÊU CẦU THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

"Kiểm tra doanh số năm 2018 của HCM. Bán lẻ, Phân Phối gửi về P. HCNS trong ngày 7/1/2018", giao bởi anh/chị Điều Thi Thanh Huyền

Người thực hiện:

Nguyễn Văn Kiên

Người liên quan:

Nhâm Thị Ngọc, Nguyễn Thanh Long, Nhâm Phong Đại

Ngày bắt đầu:

07/01/2019 8:00:00 SA

Ngày kết thúc:

07/01/2019 5:30:00 CH

Nội dung chi tiết:


Chi tiết công việc mời xem tại tại đây

Trân trọng cảm ơn!

-------------------------

Điều Thi Thanh Huyền - Nhân viênAMIS.VN Mobile

Sử dụng mọi lúc, mọi nơi

Nhanh chóng - Tiện dụng


IOS

Android
Bitnami